BIURO RACHUNKOWE - ZAKRES USŁUG


W ciągły sposób aktualizujemy swoją wiedzę z zakresu księgowości oraz obowiązków podatkowych w celu sprawnego służenia poradami w kwestiach dotyczących prowadzenia rachunkowości w Państwa firmie.


Korzystając z usług naszego biura rachunkowego uzyskają Państwo pomoc z zakresu:
 
1. prowadzenia ksiąg rachunkowych:

 •     organizacja polityki rachunkowości
 •     kontrola formalno – rachunkowa dokumentacji
 •     dekretacja dokumentów księgowych
 •     bieżące ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych

2. kontroli prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych
3. kontrola prawidłowości prowadzenia ewidencji podatkowej
4. sporządzenie rejestrów podatkowych, tj:

 •     księgi handlowe
 •     księgi przychodów i rozchodów
 •     rejestr sprzedaży VAT
 •     rejestr zakupów VAT
 •     wiele innych

5. reprezentowania w postępowaniu przed organami podatkowymi
6. obsługa kadrowo – płacowa, która obejmuje m.in.:

 •     sporządzanie list płac
 •     tworzenie umów o pracę
 •     prowadzenie akt pracowników
 •     wypełnianie deklaracji na potrzeby ZUS

7. sporządzanie dokumentacji w celu rozliczeń z Urzędem Skarbowym
8. przygotowania różnorodnych analiz ekonomiczno - finansowych
9. przygotowania prognoz finansowych
10. tworzenie biznesplanów


Gwarantujemy możliwość bieżącego monitorowania prowadzonych przez nas usług.