POZYSKANIE DOFINANSOWANIA - BANKOWEGO


Stały rozwój przedsiębiorstwa i poprawa jego pozycji na rynku to cel działania każdego przedsiębiorcy. Żeby to osiągnąć trzeba wykorzystywać nadarzające się szanse rynkowe, a gdy kapitał własny nie wystarcza, warto wesprzeć realizację własnych projektów przez środki zewnętrzne, np. przez pozyskanie dotacji ze środków UE, bądź wykorzystanie kredytu bankowego.


Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych często wymaga zaangażowania obcych środków finansowych. Najpopularniejszym jest pozyskanie kredytu bankowego, który zależnie od realizowanego projektu może mieć charakter kredytu obrotowego bądź inwestycyjnego.
MSM Consulting do tej pory realizował zlecenia klientów o zróżnicowanym zakresie: od przygotowania samego biznes planu przedsięwzięcia, na potrzeby składanego przez klienta wniosku kredytowego, aż do przyjęcia odpowiedzialności za cały proces pozyskiwania finansowania obejmujący: weryfikację założeń projektowych, opracowanie biznes planu, przygotowanie i złożenie dokumentów, skończywszy na udziale w negocjacjach z bankiem.
Swoją partnerską pozycję realizujemy przez:
  • analizę projektu pod kątem możliwości pozyskania finansowania bankowego
  • konsultację optymalnej struktury realizacji projektu, sprzyjającej pozyskaniu kredytu
  • opracowanie we współpracy z klientem biznes planu przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z oceną opłacalności planowanej inwestycji – zgodnie z wymaganiami banków
  • koordynację przygotowania, opracowanie i weryfikację wszelkich dokumentów oczekiwanych przez instytucję finansującą
  • przygotowanie wniosków o finansowanie wraz z załącznikami
  • opracowanie odpowiedzi i wyjaśnień do zapytań ze strony analityków bankowych
  • prowadzenie w imieniu klienta negocjacji warunków kredytowych
  • doradztwo w wyborze najkorzystniejszej oferty kredytowej
  • prowadzenie rozliczeń i korespondencji z bankami
  • przygotowywanie i składanie w imieniu klientów dokumentów w ramach monitoringu kredytowego w okresie spłaty kredytu