REKRUTACJE


Wspieramy przedsiębiorstwa oferując indywidualne podejście do każdego zlecenia oraz dopasowując narzędzia rekrutacji i selekcji do stawianych nam oczekiwań.


Oferujemy naszym klientom pomoc w zakresie:

  • szybkiej i skutecznej rekrutacji i selekcji pracowników,
  • tworzeniu opisów stanowisk pracy oraz profili kandydatów
  • organizowania i przeprowadzania zwolnień monitorowanych (outplacement).

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW


Sądzimy, że efektywna rekrutacja to znalezienie osoby z kwalifikacjami, odpowiadającej potrzebom organizacji. Istotne jest wzięcie pod uwagę przy wyborze osoby cele biznesowe firmy, kulturę przedsiębiorstwa, filozofię firmy oraz istniejący już zespół.

Korzyści z rekrutacji przeprowadzonej przez zespół MSM Consulting to między innymi:
• wykorzystanie odpowiednich metod i narzędzi rekrutacyjnych
• oszczędność czasu pracy pracodawcy
• wysoka skuteczność w znalezieniu odpowiedniego kandydata
• kompleksowa ocena kwalifikacji i predyspozycji kandydatów
• profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie zespołu MSM Consulting w projektach rekrutacji i selekcji
• kompleksowa analiza potrzeb pracodawcy oraz stworzenie profilu poszukiwanego kandydata
• zminimalizowanie rotacji pracowników w organizacji

ZWOLNIENIA MONITOROWANE (OUTPLACEMENT)


W dzisiejszej przestrzeni gospodarczej niejednokrotnie dochodzi do sytuacji, że firmy z różnych względów muszą redukować zatrudnienie, rezygnują ze współpracy ze swoimi pracownikami w konsekwencji reorganizacji, zmian na rynku, zmian profilu swojej działalności, zmian wymagań stawianych pracownikom. W takich sytuacjach nasza firma służy wsparciem, zapewniając zwalnianym osobom, w trakcie trwania okresu wypowiedzenia, szeroki zakres działań, pozwalających na odnalezienie się w tej trudnej sytuacji życiowej.

W ramach usługi outplacementu naszym Klientom udzielamy wsparcia w procesie zwalniania pracowników, w poszukiwaniu dla nich nowych możliwości zatrudnienia. Program ten umożliwia przeanalizowanie dotychczasowej ścieżki kariery zawodowej, wyciągnięcie wniosków i zaplanowanie kolejnych kroków w dążeniu do zmiany stanowiska lub miejsca pracy. Outplacement służy również jako kompleksowy system wsparcia pracodawcy w przeprowadzaniu indywidualnych lub grupowych zwolnień pracowników.
Osoby objęte usługą reorientacji i coachingu kariery otrzymują:
• diagnozę predyspozycji zawodowych, ocenę mocnych i słabych stron w celu stworzenia optymalnego profilu zawodowego, a tym samym trafny dobór ofert pracy, planowanie dalszej ścieżki rozwoju zawodowego
• wsparcie job-coacha, który wspiera w szukaniu możliwości, metod poszukiwania nowej pracy, źródeł ofert pracy, pomaga w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych i autoprezentacji podczas spotkań rekrutacyjnych, adaptacji do zmieniającego się rynku pracy

Wszystkie te działania mają na celu złagodzenie skutków trudnych dla pracowników i umożliwienie im szybkiej i skutecznej adaptacji do nowych warunków i wymagań rynku pracy.