SZKOLENIA


Szkolenia są doskonałą ofertą dla osób chcących uzyskać wiedzę niezbędną do rozpoczęcia pracy w danym obszarze. Warto również zastanowić się nad warsztatami zaawansowanymi, które mają na celu rozwijać wiedzę z danej dziedziny i ponieść kwalifikacje zawodowe. Korzyścią płynącą z naszych szkoleń jest uzyskanie zarówno wiedzy przydatnej z punktu widzenia prawnego jak i praktycznego.


W naszej ofercie znajdą Państwo warsztaty otwarte związane z następującymi specjalizacjami:

  • podatki
  • finanse
  • kadry i płace
  • księgowość
  • rekrutacja pracowników
  • ubezpieczenia społeczne
  • szkolenia z pakietu aplikacji biurowych Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
  • indywidualne i grupowe warsztaty umiejętności miękkich, tj. rozwój umiejętności pracy w zespole, kreowania wizerunku - skutecznej prezentacji, czy zarządzania czasem.

Wybiegając naprzeciw potrzebom każdego z naszych klientów oferujemy możliwość skorzystania ze „ szkoleń szytych na miarę”, są to zmodyfikowane tematy szkoleniowe, których zakres tematyczny jest dopasowany do Państwa indywidualnych wymagań.

Oferty szkoleń kierujemy zarówno do osób indywidualnych, których celem jest samodoskonalenie jak i firm, chcących poszerzać zakres wiedzy swoich pracowników, co jednocześnie wpływa na zwiększenie kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa.
Szkolenia nie bez powodu w obecnych czasach cieszą się tak wysokim zainteresowaniem. Coraz częściej spotykamy się ze stwierdzeniem, iż wiedza stanowi strategiczny czynnik rozwoju przedsiębiorstwa, a tym samym decyduje o przewadze konkurencyjnej.
Uczestnictwo w szkoleniach jest korzyścią zarówno dla państwa jak i firmy
w której państwo pracują. Nabyte w czasie szkoleń umiejętności poprzez wykorzystanie w codziennym życiu zawodowym pozwolą na efektywniejsze działanie zarówno pracowników jak i całego przedsiębiorstwa.