WDRAŻANIE ZMIAN


Rozwój i wzrost skali działalności każdego przedsiębiorstwa wiąże się z umiejętnym realizowaniem przez nie projektów o zróżnicowanym charakterze. Część z nich wymaga niestandardowej komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa, a część współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Umiejętne i skuteczne koordynowanie takiego procesu ułatwia osiągnięcie zakładanych celów.


Specyficznym typem projektów są te związane z wprowadzaniem zmian wewnątrz organizacji. Z reguły wiążą się one z niekiedy nieuzasadnionym wewnętrznym oporem przed tym co nowe, właśnie wprowadzane. W projektach tego typu umiejętność komunikowania, motywowania i odczytywania sygnałów od pracowników jest często równie ważna, jak kompetencje w zakresie samego prowadzenia projektu.

Mając doświadczenie z tego typu projektami, chętnie wesprzemy klientów w specyficznych dla nich obszarach:
  • opracowania koncepcji zmiany
  • analizy potencjalnych ryzyk i efektów wdrożenia zmiany
  • identyfikacji punktów oporu wewnętrznego celem przygotowania działań zaradczych
  • prowadzenia projektu wdrożenia ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnej komunikacji
  • przygotowania narzędzi wspomagających wdrożenie zmian